• LEFF ontwikkelt, stimuleert en motiveert mensen

Met LEFF in ontwikkeling

 

 

In de dikke van Dale staat ‘LEF’, voor moed, durven…
Soms heb je gewoon LEF(F) nodig om in beweging te komen en de verandering te maken die JIJ wilt. Vanuit hier is bij ons ook de naam LEFF onstaan. Wij hebben het lef om teams in beweging te zetten, veranderingen binnen organisaties te maken en een positieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van mensen.

LEFF staat voor Leer, Ervaar en Focus en dubbel FF, voor twee vrouwelijke ondernemers. LEFF gelooft in de kracht van teams waarin medewerkers werken vanuit hun interesse, waarden
en persoonlijke voorkeuren. 

 

LEER

Leren is het verwerven van kennis, gedrag en vaardigheden. Wij werken met de technieken van NLP en DISC. Deze technieken gebruiken wij in teams om patronen te doorbreken, doelen te bereiken en snel tot het gewenste resultaat te komen.      

ERVAAR

Om nieuwe dingen te leren is het belangrijk te weten waar je met je team op dit moment staat en een helder beeld te hebben van je gewenste doel. Ervaar hoe het is om met je team uit de comfort zone te komen en patronen te doorbreken.

FOCUS

Door focus aan te brengen op wat je als team binnen je organisatie wilt bereiken, doorbreek je oude patronen, verhoog je betrokkenheid en verbinding. Hierdoor is samenwerking een succes verzekerd.  

De kracht van vitaliteit in teams en organisaties.

LEFF bouwt mee aan succesvolle teams. Bedrijven en organisaties met focus op gezondheid, betrokkenheid en talentontwikkeling van hun medewerkers, halen het beste uit zichzelf. Laat LEFF een blauwdruk maken en ontdek de talenten, motivatie en energie van het team. Wij bevorderen de samenwerking en communicatie tussen mensen en creëren een optimale teamcultuur. Wij maken gebruik van krachtige technieken, waarmee je inzicht en vaardigheden verwerft om de juiste ontwikkelstappen te zetten met je team. Focus op communicatie, verbinding en samenwerking, waardoor de vitaliteit en eigen verantwoordelijkheid van elk teamlid wordt vergroot.

 

 

‘De basis van persoonlijk en professioneel succes is het kennen van jezelf en het begrijpen van de ander. VIP24, een unieke profileringstool’

Wees voorbereid op de veranderende toekomst en krijg nu je vip24-profiel

Vip24 is een unieke profileringstool die waarden, interesses en voorkeuren identificeert. Het laat zien waar kansen en valkuilen liggen en brengt talenten, vaardigheden en ontwikkelpunten in beeld. Vip24 helpt ook leidinggevenden door hen inzicht te geven in hun leiderschapsstijl, sterke en zwakke punten. Leidinggevenden krijgen een praktisch raamwerk voor het verbeteren van hun eigen prestaties, werven met meer succes en zorgen ervoor dat mensen samenwerken om meer succesvolle organisaties op te bouwen.

Met de vip24 tool ben je in staat om elk individu of team een volledig in kaart te brengen. Breng in beeld wat werknemers motiveert, waar hun interesses liggen, hoe ze keuzes maken en waar ze staan in hun privéleven. Met onze unieke combinatie van 5 profileringen wordt het inzichtelijk wie er goed in zijn vel zit en op de juiste plek zit binnen de organisatie.
Vip24 geeft hiermee niet alleen een perfecte blauwdruk van jezelf maar ook zeker van de organisatie.

VIP24 in teams
LEFF gelooft dat elk mens een unieke toolbox aan gedrags-DNA heeft die leidt tot succes en resultaat: betere communicatie, sterkere onderlinge relaties en hogere effectiviteit VIP24 in teams helpt leidinggevenden en medewerkers om eigen gedrag beter te begrijpen, effectief te communiceren, verschillen te waarderen, vitaliteit en (team)prestaties te verbeteren.

What we learn with pleasure we never forget

Alfred Mercies

Teamtraining met LEFF

Een teamtraining met LEFF is altijd op maat gemaakt, passend bij uw vraagstelling, waarbij wij inspelen op de context waarin teams acteren.  Een teamtraining is een mooie manier om met het team bewustwording te creëren op gedrag en te reflecteren op gedrag. We trainen ander gedrag en laten zien en ervaren wat dit oplevert. Zo vergroten we de kracht van het team.

 • Breng de kwaliteiten en talenten van je team naar een hoger niveau
 • Realiseer duurzame gedragsverandering van teamleden
 • Vergroot efficiënt werken en effectiviteit in je team
 • Meer verbinding en samenwerking op de werkvloer

Met elkaar bespreken we de inhoud en focus van de teamtraining, zodat uw doelen en gewenste resultaten behaald worden. Het uitgangspunt van een teamtraining met LEFF is Leer, Ervaar met Focus op het gewenste resultaat, waarbij plezier en creativiteit uiteraard niet ontbreken. Wij bieden een goede intake en nazorg waardoor succes verzekerd is.

Een teamtraining met LEFF is een mooie manier om met het team bewustwording te creëren, patronen te doorbreken en doelen te behalen.

Coachingstraject met LEFF

“Bewustwording is de sleutel tot verandering en ontwikkeling“

Als coach helpen we je graag om meer bewust te worden van je authentieke kracht en krijg je zicht op jouw patronen. We gaan op zoek naar jouw drijfveren, zodat jij (weer) in je kracht komt te staan. Met de methodiek van LEFF komen wij snel tot de kern en zetten we je in beweging om de juiste stappen te zetten.

In een kennismakingsgesprek onderzoeken we je vraag en bespreken we wat je wilt bereiken. We bespreken in samenspraak een helder en realistisch doel.. Wederzijds vertrouwen is daarbij voor ons zelfsprekend.

In company

Hoe goed kent u uw naaste medewerkers en hun strijdkrachten? Weet je waarom ze reageren zoals ze doen? Hoe ga je werken om het beste in elkaar naar boven te brengen?

LEFF gebruikt VIP24 TeamMap als een hulpmiddel om elkaars rollen in een team te bekijken en te ontwikkelen. Waarbij de sterke punten en gewenste rollen van het team zichtbaar worden gemaakt en de basis vormen voor het bespreken van ontwikkeltaken. Het versterkt de communicatie en interactie en is perfect voor groepsprocessen met een focus op cultuur, vitaliteit, samenwerking en communicatie

Via een bord en stukken worden de sterke punten en ontwikkelingskansen van het team gevisualiseerd in relatie tot de taken en doelen waar het team voor staat.

Je gaat als team (in een dagdeel) aan de slag met de interesses en de teamrollen van de teamleden. Zo krijgen jullie inzicht in sterktes en ontwikkelpunten van het team. Bij VIP24 gaat veel over verhoogd bewustzijn, nieuwe inzichten en over het zien van kansen. We onthullen waar de krachten liggen, en of ze op een juiste manier worden gebruikt om een gezonde organisatie te hebben.

Een organisatie-opstelling is een eenvoudige en effectieve manier om dynamieken binnen teams en organisaties zichtbaar te maken en systemische inzichten op te doen. Als dynamieken zichtbaar worden, kan er vervolgens verandering plaatsvinden. Medewerkers krijgen bijvoorbeeld inzicht in bepaald gedrag, posities in het team of bepaalde verhoudingen binnen het team.

Een organisatie-opstelling is een ‘onderzoeksmethode’ waarmee je in korte tijd veel duidelijk kan maken en zorgt voor opheldering van bepaalde thema’s die spelen in een team of organisatie.

Vragen in organisaties:
– Wat is er nodig voor een betere samenwerking?
– Hoe komt het dat er veel interne concurrentie is?
– Zitten medewerkers op de juiste plek om goed te functioneren?
– Hoe komt het dat medewerkers in een team ongemotiveerd zijn?
– Wat maakt dat er geen vertrouwen is?
– Hoe komt het dat er leiderschapsproblemen zijn?

Wij stellen een team op en kijken naar wat er zich aandient. Dit is klopt altijd. Zonder oordeel nemen wij waar en geven wij terug wat zichtbaar wordt. Dit zijn verhelderende inzichten met als resultaat bewustwording van beperkingen en mogelijkheden binnen het team. Een organisatie-opstelling kan nog lang doorwerken en geeft altijd antwoord op de gestelde vraag van het team, waardoor het team de juiste stap kan zetten.

Succesvoller worden in werk en nieuwe inzichten opdoen. Vaardigheden leren om effectiever te communiceren en tot betere prestaties komen. Doeltreffend, snel toepasbaar in werk, binnen de organisatie en in relaties met anderen. Met onder andere de technieken van NLP, word je je bewust van je waarnemingen, patronen en gedrag. Zo kun je veranderingen maken, meer vitaliteit en energie op de werkvloer.

Inhoud van de workshop
Vitaliteit en communicatie

 • Wereldbeeld: met welke filters kijk je naar gebeurtenissen
 • Modelleren: reproduceer succesmomenten van jezelf en anderen
 • Voorkeurssysteem: met welke zintuigen vang jij informatie op?
 • Het belang van taalgebruik en communicatiestijlen.

Als je in een team effectief wilt samenwerken, zal je inzicht moeten hebben in de persoonlijke kwaliteiten van elk teamlid en hoe deze optimaal kunnen samenwerken. Leer elkaar beter kennen en ontdek hoe je de samenwerking optimaliseert. Deze workshop’ Vitaliteit in teams ‘ is een interactieve mix van theorie, plezier, inzicht in jezelf en je collega’s. Een workshop ‘Vitaliteit in teams’ bij LEFF helpt medewerkers in teams,  om eigen gedrag beter te begrijpen, effectief te communiceren, verschillen te waarderen en teamprestaties te verbeteren.

Inhoud van de workshop
Vitaliteit in teams

 • Optimaal inzetten van ieders kwaliteiten
 • Het inzicht dat verschillen elkaar juist aanvullen
 • Verschillende communicatiestijlen
 • Persoonlijk profiel en teamprofiel bespreken
 • Prettiger en effectiever functioneren met je team.

Uit onderzoek blijkt dat teams en mensen die hun doelen formuleren en ernaar handelen, meer bereiken. Ben je nieuwsgierig hoe je doelen in teamverband snel en effectief kan realiseren, volg dan de workshop ‘Doelen stellen’.

Inhoud van de workshop
Doelen Stellen

 • Theoretische basis voor doelen stellen
 • Het formuleren van doelen
 • Succesfactoren om doelen te behalen
 • Zet jezelf en het team in beweging

De workshop ‘Persoonlijk leiderschap’ zet je in je kracht en leert je vanuit kwetsbaarheid en authenticiteit te werken. Je ontdekt hoe je jouw kwaliteiten optimaal kunt inzetten. We besteden aandacht aan persoonlijke doelen en hoe je die kunt realiseren. Een programma met een mix van theorie, oefeningen en stuk persoonlijke reflectie.

Inhoud van de workshop
Persoonlijk leiderschap

 • Bewustwording van  jouw persoonlijke doelen
 • Inzicht in jouw kwaliteiten, leiderschapsstijl en drijfveren
 • Jouw invloed op anderen

Informatie over teamtraining LEFF

  Uw naam

  Uw e-mail

  Soms heb je alleen LEFF nodig om tot het gewenste resultaat te komen

  LEFF is een professioneel trainingsbureau voor organisaties en persoonlijke ontwikkeling, opgericht door Amber Roelen en Judith Bouwmans. Het ontwikkelen van mensen, nieuwe inzichten bijbrengen om op persoonlijk vlak te groeien, is wat ons bindt en boeit. En met name de vraag: wat is ervoor nodig om mensen de beste versie van zichzelf te kunnen laten worden? Met dit idee werd in 2016 LEFF opgericht. Het voornaamste doel van LEFF is een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van mensen en daarmee de ontwikkeling van organisaties. LEFF is gericht op het geven van training en advies. Wij zijn betrokken bij onze klanten en werken altijd naar het gewenste resultaat. Wij hebben de technieken en kennis in huis voor focus, leren en ontwikkeling. LEFF is gespecialiseerd in het trainen van organisaties en personen, maar dan met LEF(F). Met onze trainingen komen we snel tot de kern en kunnen we met elkaar in korte tijd komen tot verandering met succesvol resultaat. Wij geloven dat elk mens een unieke toolbox heeft aan gedrags-DNA die leidt tot succes en resultaat: betere communicatie, sterkere onderlinge relaties en hogere effectiviteit.


  Onze referenties

   

  LEFF heeft voor Compagnon Den Bosch een zeer geslaagde NLP workshop verzorgd voor HRM professionals. De deelnemers waren erg enthousiast en vonden het een inspirerende en interactieve workshop. Amber en Judith verstaan hun vak en brengen met plezier hun NLP kennis over aan de groep. Angelique de Klerk, Senior Consultant HR Services.

                                                                                                                                                      Op vrijdag 19 mei jl. maakten circa 20 werkzoekenden en ik als organisator kennis met Judith Bouwmans en Amber Roelen in mijn leer- en werktheater. Belangeloos deelden Judith en Amber hun kennis tijdens de workshop ‘Doelen stellen’ waarin ze met de deelnemers actief aan de slag gingen met hun huidige situatie en de situatie waar ze naartoe wilden; Het vinden van de ideale baan. Ze maakten daarbij gebruik van actieve werkvormen en aansprekende filmpjes. Er ontstond een leuke chemie in de zaal. Iedereen heeft de workshop als erg leerzaam ervaren. Hartelijk dank voor jullie bijdrage!

  Judith Deliën Enthousiast eigenaar

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  Het was een leuke, inspirerende workshop. Lekker zelf aan de slag gegaan, met als resultaat mooie concrete doelen voor Innowijs. Helemaal top!
  Aniek van Zandbeek, manager Innowijs.

   Afbeeldingsresultaat voor lef recruitment                                                                                                                                                  Amber en Judith van LEFF zijn gedreven en deskundige professionals die na een voorbereidend gesprek haarfijn aanvoelen welke invulling er aan de dag of het dagdeel gegeven moet worden. Op de dag zelf wordt gekeken waar de groep behoefte aan heeft en waar nodig schakelen ze ter plaatse het programma bij. Na iedere sessie waren we vol energie en hebben we concreet stappen gezet in onze ontwikkeling als team en dus bedrijf. We kijken terug op een fijn en verrassend traject met LEFF. Joris Verhoeven, owner LEF recruitment

   

                                                                                                                          

  Nieuws

  Met LEFF meer kleur geven aan je organisatie.
  Om voortdurend over de kennis en vaardigheden te beschikken die nodig zijn om doelstellingen binnen een organisatie te bereiken, is leren en ontwikkelen essentieel. Soft skills zijn goede hulpbronnen om de doelstellingen van een organisatie sneller en beter te realiseren. Met een training van LEFF werk je op een actieve manier aan de soft skills die jullie organisatie nodig heeft. Je verwerft technieken om effectiever te communiceren en doelen te realiseren. Meer verbinding, optimisme en een betere samenwerking op de werkvloer. Daar krijg je LEF(F) en energie van! Kijk voor meer informatie over onze trainingen op: www.metleff.nl

  Ervaar je binnen je organisatie dat niet iedereen dezelfde taal spreekt? Kun je elkaar niet altijd op de juiste manier bereiken? Is het soms lastig om met elkaar tot overeenstemming te komen en veranderingen op efficiënte wijze door te voeren?

  Ontdek dan wat LEFF met NLP-technieken voor jou en je organisatie kan betekenen.  Je ervaart hoe het is om nieuwe inzichten op te doen en uit je comfortzone te komen. Je doorbreekt patronen en beperkte overtuigingen waardoor een betere samenwerking ontstaat, effectiever wordt gecommuniceerd en doelen worden  bereikt. Je creëert meer begrip, energie, succes en plezier op de werkvloer. Wij komen graag bij je langs voor een kennismakingsgesprek. Onze workshops en trainingen bieden wij incompany en op maat aan. Meer informatie: www.metleff.nl

  Wij hebben de sprong gemaakt!

  Vanaf nu zijn wij eigenaar van LEFF, een professioneel trainingsbureau voor ontwikkeling en persoonlijke groei! Wil jij een sprong maken in persoonlijke ontwikkeling?
  Meld je dan snel aan voor de 2-daagse training NLP in bedrijf op 23 en 24 maart 2017.

  We hebben er zin in!  Judith & Amber

  8 en 9 maart 2018 start de 2 – daagse training ‘NLP in bedrijf’

  Schrijf je op tijd in!
  Er zijn nog een paar plekken vrij.
  Wij kijken er naar uit om jou te ontmoeten !

  Stuur ons een bericht

  Hier vinden onze trainingen
  ‘open aanbod’ plaats .

  Met LEFF

  amber@metleff.nl
  06-47234607
  judith@metleff.nl
  06-24872247

  webdevelopment by TPwebdesign